Az egyesületről

Megosztás a facebookon

Történeti áttekintés

Közösségi kezdeményezésre 1989-ben alakult meg a Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület. A tagság a helybeliekkel összefogva, javarészt önerővel átépíttette a régi Kultúrház épületét a falu középpontjában. A megújult, Mindenki Háza nevet viselő épület dél-Zala legszebb faluházaként került átadásra 1990-ben. 1995-től az egyesület a tulajdonosa a háznak. Egy 1997. évi adat szerint /Népességnyilvántartó Hivatal adata/ a városrész állandó lakónépessége 2169 fő, lakóházak száma 610.

Az egyesület hagyományörző-gasztronómiai rendezvénye 2001-től az évente sorrakerülő, mára országos hírűként számontartott Miklósfai Répafőző verseny. A rendezvényről a városi Tourinform Iroda kiadványa, a Nagykanizsai Eseménynaptár ad tájékoztatást. 2001-től évente tartanak borversenyt a miklósfai szőlősgazdák. A nevezett bormintákat zsűri minősíti.

Nagykanizsa-Miklósfa, 2009
Kantó Katalin
A történeti adatok a vonatkozó források alapján kerültek említésre. A rövid történeti áttekintés a Miklósfa iránt érdeklődők számára íródott!
Minden jog fenntartva!
/szerző/

 

A működésről

Az egyesület működését kezdetektől ALAPSZABÁLYBAN rögzítették, melyet jóváhagyásra minden esetben a Zalaegerszegi Törvényszékhez kellett benyújtani. Az elmúlt 25 év során többször is módosult. Öt éve a közhasznú besorolást is megkapta az egyesület.

Idézet a jelenleg érvényes és hatályos Alapszabály, céljainkat tükröző fejezetéből:

Az egyesület célja

A működési területén összefogja, szervezze a lakosság kulturális tevékenységét, mozgósítson a közösségi célok megvalósítására, közreműködjön a városrész fejlesztési feladatainak a megoldásában, véleményt formáljon minden, a városrész fejlesztését érintő kérdésben. Ápolja a városrész hagyományait, erősítse az itt élő emberek közötti kapcsolatokat, segítse azok kialakítását. E célok elérése érdekében felvállalja, hogy előadásokat, képzéseket és továbbképzéseket, valamint vitafórumokat és egyéb rendezvényeket szervez, gyűjti a településrész történetére, néprajzára vonatkozó adatokat, információkat, kiadványokat. Kapcsolatokat épít ki és tart fenn más civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, valamint együttműködést alakít ki más művelődési intézményekkel.

E célok elérését szolgáló tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési célkitűzés nélkül egyesület formájában végzi.

Az egyesület feladatai a fenti célok elérése érdekében:

– a lakosságot mindennapi, közhasznú információkkal ellátni;
– lehetőségeihez képest anyagi és erkölcsi eszközökkel támogatni közhasznú rendezvényeket, valamint programokat;
– céljainak megfelelő, főként nonprofit szolgáltatásokat kialakítani;
– igény szerint integrálni a helyi önkéntes szerveződéseket (melyek céljai illeszkednek az alapszabályban megfogalmazottakhoz);
– a célok megvalósítása érdekében pályázatokat benyújtani az azokat kiíró szervezetekhez;
– vállalkozási tevékenységet folytatni vagy vállalkozásban részt venni alapvető céljai
megvalósítása érdekében, valamint a vállalkozási tevékenység eredményét alapcéljaira
felhasználni;
– kapcsolatot kiépíteni, illetve együttműködni más civil, önkormányzati és gazdálkodó
szervezetekkel helyi, országos és nemzetközi szinten;

– az egyesület meglévő ernyőszervezeteivel, mint a Kertbarát Körrel, Nyugdíjas Klubbal, Mi-Nők Klubbal és Polgárőrséggel együttműködni, ezen kívül elősegíteni újak megalakulását és működését.

Az alaptevékenysége érdekében a következő tevékenységeket végzi: rendezvényi étkeztetés, fénymásolás, konferencia, kereskedelmi bemutatók szervezése, sport, szabadidős képzés, valamint a „Mindenki Háza” eseti bérbeadása.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében közhasznú szolgáltatásait nem csupán tagjai, hanem valamennyi természetes és jogi személy, továbbá más gazdálkodó egység részére is nyújtja.
Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát internetes honlapon, illetve sajtótermékben való közzététel útján biztosítja.
Az egyesület, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.
Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordíthatja.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. Országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat, továbbá ezt jelen alapszabályban a továbbiakban is kizárja.
Az egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.