Nyugdíjas klub

Megosztás a facebookon

A Miklósfai Nyugdíjas Klub története napjainkig

(1988 – 2024)

A kezdet

Kevés kanizsai civil szerveződés büszkélkedhet 36 éves múlttal. A miklósfai nyugdíjasok 1988- ban határozták el, hogy klubot hoznak létre, melynek az akkori Művelődési Ház adott otthont.

A klub az alakulás évében 35 taggal működött, melyet az alábbi vezetőség irányított, működtetett:

Klubvezető: Karsai József

Vezetőségi tagok: Gerencsér József, Antal József, Szukics László, Kovács Istvánné

A klub a programjait a falun élő ember elfoglaltságához igazodva késő ősztől kora tavaszig szervezte, melynek állandó része volt a húshagyó keddi farsangi mulatság, valamint a nőnap és a kirándulás, mely minden esetben valamelyik gyógyfürdőt is érintette. Az összejöveteleken „batyus” ellátással biztosították a jó hangulathoz szükséges enni és innivalót.

A klub kapcsolatot létesített más klubokkal, mely különösen a MÁV nyugdíjasok csoportjával volt élő és aktív. Oda – vissza több programot szerveztek, melyek hangulatát a vasutasok csoportjának zenészei mindig feldobták.

A csoport aktív részese volt helyi igényeknek szűknek bizonyult kultúrház felújításának. Nagyon sok társadalmi munkával járultak hozzá ahhoz, hogy költségtakarékos módon megvalósulhatott az akkori igényeket kielégítő Mindenki Háza.

 

A folytatás

A klub életének második korszakának mondható az alakulást követő 10. évben, 1998- ban kezdődő időszak. Ekkor kezdte meg tevékenységét a „nagy öregeket” felváltó új vezetőség:

Klubvezető: Köteles Mihály

Vezetőségi tagok: Gárdonyi József, Spollár István, Paulin Imre (halála után Horváth Tibor), Déri Istvánné

Ezt a korszakot a 2011- ben bekövetkezett haláláig a klubvezetői teendőket ellátó örök ifjú Köteles Mihály tevékenysége fémjelzi. A fáradhatatlan szervező, örök optimista, a bort és nótát kedvelő „Misi bácsi” a vezetőség támogatásával sokat tett azért, hogy a klub tagjainak száma 60 fölé nőtt, a programok gazdagabbak lettek.

Emellett a klub résztvevője volt a Mindenki Háza több programjának: társadalmi munkavégzés, falunap, répafesztivál nem múlt el a klubtagok aktív részvétele nélkül. A programokat szinte minden esetben a helyi iskolások, pedagógusok sokrétű kulturális programja színesítette, mely egyúttal a generációk találkozásának a színtere is lett.

Az előzőekben méltatott klubvezető Köteles Mihály (Misibácsi) 84 éves korában bekövetkezett halálát követően 2012- ben a Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület keretében működő klub, az egyesület szabályzata szerint 4 évre új klubvezetőt és vezetőséget választott.

Kubvezető: Sajni József

Vezetőségi tagok: Kiss Józsefné (klubvezető helyettes), Gárdonyi József, Köteles Józsefné, Déri Istvánné, Horváth Tibor, Spollár István

Az új vezető és vezetőség legfontosabb feladatának, küldetésének tartotta az elődök általi hagyományok folytatását, ápolását és a már 73 tagot számláló tagság igényei szerinti más, új programok megvalósítását.

Az elmaradhatatlan, környezetünk egy-egy távolabbi tájegységére szervezett autóbuszos kirándulások során a gyógyfürdőzés mellett az adott térség történelmi, kulturális értékeinek megismerése is fontos cél lett.

A farsangolás és nőnapi program mellé az Erzsébet – Katalin időszakban tartott mulatság, és a decemberi óévbúcsúztató és az Idősügyi Tanács által támogatott nyugdíjas programokon való részvétel, a nótázó estek, a pincejárás, a túrázás, a családi nap is az éves program részévé vált.

A klub éves, klubvezető által előterjesztett programját minden év januárjában a vezetőség tárgyalta meg és a szükséges módosításokkal fogadta el, ismertette a tagsággal és megküldte a város Idősügyi Tanácsának.

A négyéves megbízatást követő 2016-os választáson módosult a klubvezetés :

Kubvezető: Sajni József

Vezetőségi tagok: Szabó Mária (klubvezető helyettes), Iványi Lászlóné, Köteles Józsefné, Kütsön János, Steinhardt Jenő, Zsohár Ferencné

A 71 tagot számláló klub életére a folytonosság mellett a legfőbb cél a „fiatalítás” volt, ami részben sikerült is.

Sajnos a nem bejegyzett civil szervezetként működő klub anyagi forrásai jelentős korlátot szabnak a mozgástérnek, ezért a programjaink önköltségesek, támogatásra részben az önkormányzat, az egyesület és a Miklósfai Mezőgazdasági Zrt. -re számíthattunk.

A boldog „békeévek” után érkeztünk el 2020. évhez, a Covid járvány és a 4 éves mandátum lejártával a vezetőség választás idejéhez. A választás eredményeként részben módosult a vezetőség:

Kubvezető: Sajni József

Vezetőségi tagok: Szabó Mária (klubvezető helyettes), Iványi Lászlóné, Szollár  Józsefné, Kütsön János, Steinhardt Jenő, Lengyel Miklós

Az ismert járványügyi állapotok miatt a klubprogramok a 2020 – 2021. években nagyrészt elmaradtak, majd ezt követően ismét fellendült a klubélet. Jelenleg az „elöregedésnek” köszönhetően a taglétszám tartősan 60 feletti, az egyik legnagyobb taglétszámú működő civil közösség a városban

A vezetőség mandátumának lejártával 2024-ben ismét választásra kerül sor .

A klub színes programjait, életét 2012 óta a mellékelt képi anyag illusztrálja.

Kérem az érdeklődőket, tekintsék meg és amennyiben felkelti az érdeklődésüket, csatlakozzanak ehhez a politikamentes, jókedvű, valódi civil közösséghez.

Készítette: Sajni József ,klubvezető

A felvételeket készítette:
2012-2021: Sajni József
2022-2024: Lengyel Miklós, Sajni József